හෑෂ් අලිගැට පේර නොහොත් HASS Avocado වගාබිම් නිරීක්ෂණ චාරිකාව

හෑෂ් අලිගැට පේර නොහොත් HASS Avocado වගාබිම් නිරීක්ෂණ චාරිකාව

හෑෂ් අලිගැට පේර නොහොත් HASS Avocado යනු ලොව ඉහළම ඉල්ලුමක් ඇති, ගුණාත්මක අතින් ඉහල පළතුරකි. ශ්‍රී ලංකාව තුල තවමත් අලිගැටපේර නිසි ආර්ථික භෝගයක් ලෙස නිසි සැලුස්මකට සහ නව තාක්ෂණය භාවිතයෙන් වගාකිරීම ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදුවී නොතිබිනි. කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතියේ විද්‍යාඥ්ඤයින්ගේ...
“Sri Lanka Fruits and Vegetable Forum & Farmers Market 2023” A -Park කෘෂි ව්‍යවසායකයන්ගේ සමුලුව සහ ප්‍රදර්ශණය

“Sri Lanka Fruits and Vegetable Forum & Farmers Market 2023” A -Park කෘෂි ව්‍යවසායකයන්ගේ සමුලුව සහ ප්‍රදර්ශණය

2023 දෙසැම්බර් 23 වන දා ශ්‍රී ලාංකේය කෘෂි වංශකථාව නවතම සංදිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් “Sri Lanka Frutes and Vegetable Forum & Farmers Market 2023” ඉතා සාර්ථක ලෙස මෙසේ නිමා වූ වගයි…… ————- ගොවියන්, කෘෂි ව්‍යෘවසායකයන්...
නවතම කෘෂි තාක්ෂණික යෙදවුම් සහ තොරතුරැ මගින් වයාපෘති නිළධාරීන් සන්නද්ධ කිරීම සදහා තෙදින නේවාසික පුහුනූ වැඩමුළුව – Knowledge sharing Session

නවතම කෘෂි තාක්ෂණික යෙදවුම් සහ තොරතුරැ මගින් වයාපෘති නිළධාරීන් සන්නද්ධ කිරීම සදහා තෙදින නේවාසික පුහුනූ වැඩමුළුව – Knowledge sharing Session

දේශිය මෙන්ම විදේශීය කෘෂි විදාඥ්ඥයින්ගෙන් සහ විශේෂඥ්ඥයින්ගෙන් ලබාගන්න දැනුම නිරන්තරයෙන් ගොවියන් මෙන්ම ක්ෂේත්‍රයේ සහ පරිපාළනයේ සේවය ලබාදෙන අපගේ නිළධාරීන් වෙත හැකි ඉක්මනින් සම්ප්‍රේශණය කිරීම, පුහුණූකිරීම අපගේ ව්‍යාපෘතියේ ඉතාමත් වැදගත් අංගයකි. එය අප නිරින්තරයෙන්ම...
වර්ණවත් මලු තාක්ෂනය හදුන්වා දුන් TJC අඹ – Introduced Colour bagging system for TJC Mango

වර්ණවත් මලු තාක්ෂනය හදුන්වා දුන් TJC අඹ – Introduced Colour bagging system for TJC Mango

උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුත් අඹ ගෙඩියක් ලබාගැනීම සදහා එය නිසි දිනයේදීම නෙලා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වනවා. එසේම මලු තාක්ෂනයෙන් අඹගෙඩියට ලැබෙන නිසි ගුණාත්මක භාවය නිසි දිනයට නෙලීමෙන් වැඩි කරගැනීමටත් පුලුවන්. එසේම අප වයෘපෘතිය මගින් හදුන්වා දුන් සමූහ පොකුරැ ගොවි ව්‍යාපාර සංකල්පයේදී, එම...
Facebook