NEWS

හෑෂ් අලිගැට පේර නොහොත් HASS Avocado වගාබිම් නිරීක්ෂණ චාරිකාව

හෑෂ් අලිගැට පේර නොහොත් HASS Avocado වගාබිම් නිරීක්ෂණ චාරිකාව

හෑෂ් අලිගැට පේර නොහොත් HASS Avocado යනු ලොව ඉහළම ඉල්ලුමක් ඇති, ගුණාත්මක අතින් ඉහල පළතුරකි. ශ්‍රී ලංකාව තුල තවමත් අලිගැටපේර නිසි ආර්ථික භෝගයක් ලෙස නිසි සැලුස්මකට සහ නව තාක්ෂණය භාවිතයෙන් වගාකිරීම ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදුවී නොතිබිනි. කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතියේ විද්‍යාඥ්ඤයින්ගේ...

“Sri Lanka Fruits and Vegetable Forum & Farmers Market 2023” A -Park කෘෂි ව්‍යවසායකයන්ගේ සමුලුව සහ ප්‍රදර්ශණය

“Sri Lanka Fruits and Vegetable Forum & Farmers Market 2023” A -Park කෘෂි ව්‍යවසායකයන්ගේ සමුලුව සහ ප්‍රදර්ශණය

2023 දෙසැම්බර් 23 වන දා ශ්‍රී ලාංකේය කෘෂි වංශකථාව නවතම සංදිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් "Sri Lanka Frutes and Vegetable Forum & Farmers Market 2023" ඉතා සාර්ථක ලෙස මෙසේ නිමා වූ වගයි...... ------------- ගොවියන්, කෘෂි ව්‍යෘවසායකයන් බවට පත්කිරීමේ මහා ජාතික ව්‍යෘපාරයේ බර...

නවතම කෘෂි තාක්ෂණික යෙදවුම් සහ තොරතුරැ මගින් වයාපෘති නිළධාරීන් සන්නද්ධ කිරීම සදහා තෙදින නේවාසික පුහුනූ වැඩමුළුව – Knowledge sharing Session

නවතම කෘෂි තාක්ෂණික යෙදවුම් සහ තොරතුරැ මගින් වයාපෘති නිළධාරීන් සන්නද්ධ කිරීම සදහා තෙදින නේවාසික පුහුනූ වැඩමුළුව – Knowledge sharing Session

දේශිය මෙන්ම විදේශීය කෘෂි විදාඥ්ඥයින්ගෙන් සහ විශේෂඥ්ඥයින්ගෙන් ලබාගන්න දැනුම නිරන්තරයෙන් ගොවියන් මෙන්ම ක්ෂේත්‍රයේ සහ පරිපාළනයේ සේවය ලබාදෙන අපගේ නිළධාරීන් වෙත හැකි ඉක්මනින් සම්ප්‍රේශණය කිරීම, පුහුණූකිරීම අපගේ ව්‍යාපෘතියේ ඉතාමත් වැදගත් අංගයකි. එය අප නිරින්තරයෙන්ම...

වර්ණවත් මලු තාක්ෂනය හදුන්වා දුන් TJC අඹ – Introduced Colour bagging system for TJC Mango

වර්ණවත් මලු තාක්ෂනය හදුන්වා දුන් TJC අඹ – Introduced Colour bagging system for TJC Mango

උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුත් අඹ ගෙඩියක් ලබාගැනීම සදහා එය නිසි දිනයේදීම නෙලා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වනවා. එසේම මලු තාක්ෂනයෙන් අඹගෙඩියට ලැබෙන නිසි ගුණාත්මක භාවය නිසි දිනයට නෙලීමෙන් වැඩි කරගැනීමටත් පුලුවන්. එසේම අප වයෘපෘතිය මගින් හදුන්වා දුන් සමූහ පොකුරැ ගොවි ව්‍යාපාර සංකල්පයේදී, එම...

සෙවනගල කැවෙන්ඩිෂ් කෙසෙල් වගාබිම් සහ සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණ චාරිකාව (Field Inspection visit of World Bank Officers for Sewanagala Cavendish Clusterwa

සෙවනගල කැවෙන්ඩිෂ් කෙසෙල් වගාබිම් සහ සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණ චාරිකාව (Field Inspection visit of World Bank Officers for Sewanagala Cavendish Clusterwa

රටටම අලුත් කෙසෙල් සාස්තරේ කියා දුන් ASMP වයෘපෘතියෙන් සෙවනගලටත් නව තාක්ෂණය හදුන්වා දීමෙන්පසු, ලෝක බැංකු ශ්‍රී ලංකා කණඩායම් නායක ජොන් කයිසර් මහතා ඇතුලු ලෝක බැංකු නියෝජිතයන් සහ කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක තුමන් වන ආචාර්‍ය රොහාන් විජේකෝන් මහතා ඇතුලු...

ලෝක බැංකුවේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ  ඈනා බිජර්ඩ්( Anna Bjerde) මහත්මිය ඇතුළු ලෝක බැංකුවේ නියෝජිතයින් සහභාගී වූ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාව සහ Rajanganaya A-Park Limited සැකසුම් පරිශ්‍රය නිරීක්ෂණ චාරිකාව

ලෝක බැංකුවේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ ඈනා බිජර්ඩ්( Anna Bjerde) මහත්මිය ඇතුළු ලෝක බැංකුවේ නියෝජිතයින් සහභාගී වූ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාව සහ Rajanganaya A-Park Limited සැකසුම් පරිශ්‍රය නිරීක්ෂණ චාරිකාව

ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවෙන් සහ සැකසුම් පරිශ්‍රය නිරීක්ෂණයෙන් අනතුරැව Rajanganaya A-Park Limited පරිශ්‍රරයේදීම ලෝක බැංකුවේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ  ඈනා බිජර්ඩ්( Anna Bjerde) මහත්මිය හා ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියාවේ උප සභාපති මාර්ටින් රයිසර් (Martin Raiser) ,ලෝක බැංකු ශ්‍රී ලංකා...

ASIA FRUIT LOGISTICA 2023 at Hong Kong

ASIA FRUIT LOGISTICA 2023 at Hong Kong

ලෝකයේ නන්දෙසින් පැමිනි පළතුරැ නිෂ්පාදකයන් සහ පළතුරැ ගැණුම්කරැවන් මුණගැසෙමින්, ශ්‍රී ලාංකේය උසස් පළතුරැ රසය ලොවට හදුන්වාදීමට අපගේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂතුමන් ඇතුලු කණ්ඩායම අද  දින හොංකොං රාජ්‍යයේදී ආරම්භකරන ලද, ASIA FRUIT LOGISTICA  සංවිධානයකරන Asiafruit Congress  වාර්ශික...

Field Demonstration of ASMP Officers with representatives of Maldives.

Field Demonstration of ASMP Officers with representatives of Maldives.

මාලදිවයින රාජ්‍යයේ නියෝජිතයින් කණ්ඩායමක්  මාතලේ ASMP ව්‍යාපෘතියේ A-park මිරිස් බීජ නිශ්පාදන ක්‍රමවේධය සහ නව තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සිදුකරන මිරිස් වගා බිමක් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබීය.  ASMP ව්‍යාපාතියේ A-Park සංකල්පය ක්‍රියාත්මක මුලතිවු, වවුනියා සහ යාපනයේ කෘෂි තාක්ෂණික ආදර්ශ...

Facebook